Regelmatig ontvang ik aanvragen voor het visueel ondersteunen van brainstormsessies, waarin ik inmiddels ook de nodige ervaring heb opgedaan. Door ter plaatse direct met tekeningen te reageren op de thema’s, wordt ook de creativiteit van de deelnemers meer gestimuleerd.

In overleg bepalen we de geschikte vorm voor het visualiseren. Dat kan een getekend wandverslag zijn van een paar vierkante meter, maar ook cartoons tekenen op een flipover bord en die in de ruimte ophangen. Het is leuk en werkt inspirerend.